top of page

הורים לתאומים,

רוצים לגדל את התאומים כשני ילדים עצמאיים המגשימים את עצמם ללא תלות בתאום שלהם?

קבלו במתנה עשרה כללים לפיתוח הנפרדות בתאומים

bottom of page